Home / Câu hỏi thường gặp / Thống kê đơn hàng đã nhận

Thống kê đơn hàng đã nhận

Bước 1: Từ trang chủ cửa hàng, bạn chọn biểu tượng “Đơn Hàng Nhận” hoặc “Giá Trị ĐH Nhận” để xem danh sách và tổng giá trị các đơn hàng đã giao và nhận hoàn tất.

Hình Ảnh 47: Thống Kê Đơn Hàng Nhận – Bước 1
Hình Ảnh 47: Thống Kê Đơn Hàng Nhận – Bước 1

1.1: Ứng dụng hỗ trợ khoảng thời gian để lọc thông tin đơn hàng. Bạn có thể chọn xem thống kê trong 7 ngày gần nhất hoặc 30 ngày gần nhất.
1.2: Bạn chọn biểu tượng “Đơn Hàng Nhận” hoặc “Giá Trị ĐH Nhận” để xem danh sách và tổng giá trị các đơn hàng đã giao và nhận hoàn tất.
Bước 2: Ứng dụng hiển thị danh sách các đơn hàng cửa hàng đã xác nhận nhận hàng, gồm các thông tin: Tên nhà cung cấp, mã đơn hàng, ngày đặt hàng, tổng sản phẩm trên đơn hàng, tổng giá trị đơn hàng.

Hình Ảnh 41: Xem Và Chỉnh Sửa Địa Chỉ Giao Hàng – Bước 2
Hình Ảnh 48: Thống Kê Đơn Hàng Nhận – Bước 2