Home / Câu hỏi thường gặp / Thông tin nhà cung cấp

Thông tin nhà cung cấp

Bước 1: Từ trang chủ ứng dụng, bạn chọn vào logo của nhà cung cấp muốn xem.

Hình Ảnh 18: Thông Tin Nhà Cung Cấp – Bước 1
Hình Ảnh 18: Thông Tin Nhà Cung Cấp – Bước 1

Bước 2: Thông tin nhà cung cấp, gồm: Ảnh đại diện, tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin website, điểm đánh giá về dịch vụ của nhà cung cấp (do các cửa hàng đánh giá), danh sách sản phẩm của nhà cung cấp, …

Hình Ảnh 19: Thông Tin Nhà Cung Cấp – Bước 2
Hình Ảnh 19: Thông Tin Nhà Cung Cấp – Bước 2

2.1: Thông tin cơ bản của nhà cung cấp.
2.2: Bạn chọn vào “Xem Tất Cả Đánh Giá” để xem đánh giá của các cửa hàng khác về dịch vụ nhà cung cấp.

Hình Ảnh 20: Xem Đánh Giá Nhà Cung Cấp
Hình Ảnh 20: Xem Đánh Giá Nhà Cung Cấp

2.3: Danh sách sản phẩm của nhà cung cấp.