Home / Câu hỏi thường gặp / Các phương thức đăng nhập ứng dụng

Các phương thức đăng nhập ứng dụng

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể chọn phương thức đăng nhập khác ngoài phương thức hiện tại (Nhập mật khẩu thủ công):
Bước 1: Chọn “Mở Khóa Bằng Sinh Trắc Học”:

Hình Ảnh 74: Mở Khóa Bằng Sinh Trắc Học – Bước 1
Hình Ảnh 74: Mở Khóa Bằng Sinh Trắc Học – Bước 1

Bước 2: Cài đặt các phương thức đăng nhập (vân tay, khuôn mặt):

Hình Ảnh 75: Mở Khóa Bằng Sinh Trắc Học – Bước 2
Hình Ảnh 75: Mở Khóa Bằng Sinh Trắc Học – Bước 2

Bước 3: Thông báo cài đặt thành công:

Hình Ảnh 76: Mở Khóa Bằng Sinh Trắc Học – Bước 3
Hình Ảnh 76: Mở Khóa Bằng Sinh Trắc Học – Bước 3

Bước 4: Lần đăng nhập vào ứng dụng, bạn có thể đăng nhập bằng vân tay hoặc khuôn mặt thay vì nhập mật khẩu. Bạn chọn vào biểu tượng trên ứng dụng:

Hình Ảnh 77: Đăng Nhập Bằng Sinh Trắc Học – Bước 1
Hình Ảnh 77: Đăng Nhập Bằng Sinh Trắc Học – Bước 1

Bước 5: Sử dụng khuôn mặt hoặc vân tay đã cài đặt để đăng nhập vào ứng dụng:

Hình Ảnh 78: Đăng Nhập Bằng Sinh Trắc Học – Bước 2
Hình Ảnh 78: Đăng Nhập Bằng Sinh Trắc Học – Bước 2