Home / Câu hỏi thường gặp / Chỉnh sửa tài khoản

Chỉnh sửa tài khoản

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa lại thông tin theo các bước dưới đây:
Bước 1: Chọn vào ảnh đại diện hoặc tên của tài khoản (dòng được tô xanh trong hình dưới đây):

Hình Ảnh 66: Chỉnh Sửa Tài Khoản – Bước 1
Hình Ảnh 66: Chỉnh Sửa Tài Khoản – Bước 1

Bước 2: Thực hiện chỉnh sửa thông tin tài khoản:

Hình Ảnh 67: Chỉnh Sửa Tài Khoản – Bước 2
Hình Ảnh 67: Chỉnh Sửa Tài Khoản – Bước 2

2.1: Ảnh đại diện tài khoản, bạn có thể cập nhật lại bằng cách chọn vào ảnh, ứng dụng sẽ liên kết đến thư mục hình ảnh trên thiết bị của bạn . Bạn chọn ảnh và cập nhật ảnh đại diện mới cho tài khoản.
2.2: Chỉnh sửa thông tin tài khoản, một số thông tin như: Tên tài khoản, địa chỉ email, giới tính, ngày sinh.
2.3: Sau khi chỉnh sửa hoàn tất, bạn nhấn “Cập Nhật” để lưu và cập nhật thông tin mới của tài khoản.