Home / Câu hỏi thường gặp / Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa mật khẩu tài khoản theo các bước dưới đây:
Bước 1: Chọn “Đổi Mật Khẩu”:

Hình Ảnh 68: Đổi Mật Khẩu – Bước 1
Hình Ảnh 68: Đổi Mật Khẩu – Bước 1

Bước 2: Đổi mật khẩu cho tài khoản:

Đổi mật khẩu
Đổi mật khẩu

2.1: Nhập mật khẩu hiện tại của tài khoản.
2.2: Nhập mật khẩu mới muốn thay đổi.
2.3: Nhập lại mật khẩu mới để xác nhận tính chính xác của mật khẩu. Mật khẩu nhập ở 2.3 phải khớp với mật khẩu nhập ở 2.2. Nếu không khớp, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo như sau:

Thông báo
Thông báo

2.4: Sau khi nhập mật khẩu, bạn nhấn “Đổi Mật Khẩu” để lưu và cập nhật lại mật khẩu mới. Bạn sẽ bị đăng xuất ra khỏi ứng dụng và tiến hành đăng nhập lại tài khoản theo mật khẩu mới.