Home / Câu hỏi thường gặp / Đổi ngôn ngữ ứng dụng

Đổi ngôn ngữ ứng dụng

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể thực hiện chuyển đổi ngôn ngữ ứng dụng theo các thao tác dưới đây:
Bước 1: Chọn “Ngôn Ngữ”:

Hình Ảnh 69: Đổi Ngôn Ngữ Ứng Dụng – Bước 1
Hình Ảnh 69: Đổi Ngôn Ngữ Ứng Dụng – Bước 1

Bước 2: Chọn ngôn ngữ muốn đổi:

Hình Ảnh 70: Đổi Ngôn Ngữ Ứng Dụng – Bước 2
Hình Ảnh 70: Đổi Ngôn Ngữ Ứng Dụng – Bước 2

2.1: Chọn ngôn ngữ muốn đổi.

2.2: Nhấn biểu tượng để lưu và cập nhật ngôn ngữ ứng dụng.