Home / Câu hỏi thường gặp / Trang chủ ứng dụng

Trang chủ ứng dụng

Khi đăng nhập vào ứng dụng, bạn sẽ được gợi ý các nhà cung cấp phù hợp với cửa hàng. Bạn có thể kết nối nhanh với nhà cung cấp ngay tại bước này.
Bạn nhấn vào nút “Kết Nối” và đợi nhà cung cấp xét duyệt.

Hình Ảnh 8: Chức Năng Gợi Ý Nhà Cung Cấp
Hình Ảnh 8: Chức Năng Gợi Ý Nhà Cung Cấp

Tại trang chủ của ứng dụng, bạn sẽ xem tổng quan được danh sách các nhà cung cấp mà bạn đã kết nối và các tính năng khác của ứng dụng. Chi tiết các tính năng sẽ được mô tả ở các mục bên dưới.

Hình Ảnh 9: Trang Chủ Ứng Dụng
Hình Ảnh 9: Trang Chủ Ứng Dụng

1. Xem sản phẩm trong giỏ hàng bằng cách chọn biểu tượng .
1. Xem thông báo bằng cách chọn biểu tượng
2: Tìm kiếm danh sách sản phẩm của các nhà cung cấp bạn đã đăng ký.
3: Danh sách các nhà cung cấp bạn đã đăng ký.
4: Danh sách các sản phẩm cửa hàng đã mua từ các nhà cung cấp.
5: Một số chức năng trên ứng dụng nRetail.