Home / Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Đăng xuất ứng dụng

Để đăng xuất ra khỏi ứng dụng, từ trang chủ tài khoản, bạn chọn “Đăng Xuất”, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo sau: 1: Chọn “Đóng” để hủy thao tác. 2: Chọn “Đồng Ý” để đăng xuất ra khỏi ứng dụng.

Các phương thức đăng nhập ứng dụng

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể chọn phương thức đăng nhập khác ngoài phương thức hiện tại (Nhập mật khẩu thủ công): Bước 1: Chọn “Mở Khóa Bằng Sinh Trắc Học”: Bước 2: Cài đặt các phương thức đăng nhập (vân tay, khuôn mặt): Bước …

Xem thông tin ứng dụng

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể xem thông tin về ứng dụng nRetail bằng cách chọn vào “Về Chúng Tôi”. Ứng dụng sẽ liên tới trang web của Hqsoft như sau:

Góp ý đóng góp ứng dụng

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể gửi đánh giá của bạn về chất lượng ứng dụng nRetail theo các thao tác dưới đây: Bước 1: Chọn “Góp Ý Ứng Dụng”: Bước 2: Đánh giá ứng dụng: 2.1: Chấm sao cho ứng dụng, tối thiểu 1 …

Đổi ngôn ngữ ứng dụng

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể thực hiện chuyển đổi ngôn ngữ ứng dụng theo các thao tác dưới đây: Bước 1: Chọn “Ngôn Ngữ”: Bước 2: Chọn ngôn ngữ muốn đổi: 2.1: Chọn ngôn ngữ muốn đổi. 2.2: Nhấn biểu tượng để lưu và …

Đổi mật khẩu

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa mật khẩu tài khoản theo các bước dưới đây: Bước 1: Chọn “Đổi Mật Khẩu”: Bước 2: Đổi mật khẩu cho tài khoản: 2.1: Nhập mật khẩu hiện tại của tài khoản. 2.2: Nhập mật …

Chỉnh sửa tài khoản

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa lại thông tin theo các bước dưới đây: Bước 1: Chọn vào ảnh đại diện hoặc tên của tài khoản (dòng được tô xanh trong hình dưới đây): Bước 2: Thực hiện chỉnh sửa thông …

Thông tin tài khoản

Từ trang chủ ứng dụng, bạn chọn “Tài Khoản” để xem thông tin tài khoản và các chức năng tương ứng: Các chức năng tài khoản sẽ được mô tả bên dưới.

Đặt hàng

Sau khi xác nhận đơn hàng chính xác, không cần thay đổi thông tin nào, bạn chọn “Đặt Hàng” để đặt đơn hàng lên nhà cung cấp: Bước 1: Chọn “Đặt Hàng”: Bước 2: Ứng dụng hiển thị thông báo để bạn xác nhận lại yêu cầu: o Đồng Ý: …

Xác nhận đơn hàng

Sau khi kiểm tra giỏ hàng, bạn chọn để tiến hành xác nhận các sản phẩm trên đơn hàng. Bước 1: Chọn “Tiếp Tục”: Bước 2: Kiểm tra thông tin giao hàng: 2.1: Thông tin sản phẩm trên đơn hàng. 2.2: Địa chỉ nhận hàng của bạn, bạn có thể …