Home / Câu hỏi thường gặp (page 2)

Câu hỏi thường gặp

Xem và chỉnh sửa giỏ hàng

Bước 1: Từ trang chủ ứng dụng, chọn biểu tượng : Bước 2: Xem và chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng: 2.1: Thông tin tên nhà cung cấp mà bạn đặt hàng. 2.2: Số lượng sản phẩm đặt hàng, bạn có thể nhập lại hoặc nhấn để tăng số …

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Có 2 cách để thêm sản phẩm vào giỏ hàng: • Cách 1: Từ danh mục các sản phẩm của nhà cung cấp, bạn nhập số lượng sản phẩm, sau đó nhấn biểu tượng để thêm sản phẩm vào giỏ hàng: • Cách 2: Từ trang xem chi tiết thông …

Đánh giá đơn hàng

Sau khi đã nhận được hàng, từ thông tin chi tiết đơn hàng, bạn có thể đánh giá đơn hàng theo các thao tác dưới đây: Bước 1: Chọn “Đánh Giá”: Bước 2: Thực hiện đánh giá đơn hàng (thời gian giao nhận, chất lượng sản phẩm, …): 2.1: Chấm …

Thống kê đơn hàng đã nhận

Bước 1: Từ trang chủ cửa hàng, bạn chọn biểu tượng “Đơn Hàng Nhận” hoặc “Giá Trị ĐH Nhận” để xem danh sách và tổng giá trị các đơn hàng đã giao và nhận hoàn tất. 1.1: Ứng dụng hỗ trợ khoảng thời gian để lọc thông tin đơn hàng. …

Thống kê đơn hàng đã đặt

Bước 1: Từ trang chủ cửa hàng, bạn chọn biểu tượng “Đơn Hàng Đã Đặt” hoặc “Giá Trị ĐH Đã Đặt” để xem danh sách và tổng giá trị các đơn hàng cửa hàng đã đặt lên nhà cung cấp và đang đợi xét duyệt. 1.1: Ứng dụng hỗ trợ …

Thêm địa chỉ giao hàng

Bước 1: Từ danh sách các địa chỉ giao hàng, bạn nhấn vào biểu tượng để thêm địa chỉ mới. Bước 2: Nhập thông tin địa chỉ giao hàng mới. 2.1: Nhập thông tin địa chỉ giao hàng mới: Tên cửa hàng, địa chỉ giao hàng, số điện thoại. 2.2: …

Xem và chỉnh sửa địa chỉ giao hàng

Bước 1: Để xem thông tin địa chỉ giao hàng của cửa hàng, từ trang chủ cửa hàng, bạn nhấn vào “Đ/C Giao Hàng”. Bước 2: Danh sách địa chỉ giao hàng. Bạn có thể xem, chỉnh sửa, xóa địa chỉ hiện tại và thêm địa chỉ mới theo các …

Kết nối nhà cung cấp

Bước 1: Để xem danh sách và kết nối với nhà cung cấp, từ trang chủ cửa hàng, bạn chọn biểu tượng “Kết Nối NCC”. Bước 2: Ứng dụng hiển thị danh sách các nhà cung cấp phù hợp với cửa hàng, 1: Trạng thái kết nối của cửa hàng …

Danh sách đơn hàng đang giao

Bước 1: Để xem danh sách các đơn hàng đang giao, từ trang chủ cửa hàng, bạn chọn biểu tượng “Nhận Hàng”, Bước 2: Ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng đang được giao đến bạn. Khi nhận được hàng từ nhà cung cấp, bạn phải nhấn …

Danh sách tất cả đơn hàng

Bước 1: Từ màn hình thông tin cửa hàng, bạn chọn biểu tượng “Đơn Hàng” để xem danh sách và trạng thái các đơn hàng mà cửa hàng đã đặt lên nhà cung cấp. Bước 2: Xem danh sách đơn hàng, trạng thái đơn hàng. 2.1: Các trạng thái của …