Home / Câu hỏi thường gặp / Chỉnh sửa thông tin cửa hàng

Chỉnh sửa thông tin cửa hàng

Từ bước 3 ở mục 2.5.1, bạn có thể cập nhật lại ảnh đại diện cho cửa hàng và điều chỉnh thông tin cửa hàng.

Hình Ảnh 26: Chỉnh Sửa Thông Tin Cửa Hàng
Hình Ảnh 26: Chỉnh Sửa Thông Tin Cửa Hàng

Bước 1: Bạn nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng, ứng dụng sẽ liên kết đến thư mục hình ảnh trên thiết bị của bạn . Bạn chọn ảnh và cập nhật ảnh đại diện mới cho cửa hàng.
Bước 2: Thông tin chi tiết của cửa hàng, bạn chọn vào dòng thông tin cần điều chỉnh và nhập thông tin mới.
Bước 3: Bạn nhập số chứng minh nhân dân hoặc số giấy phép kinh doanh cửa hàng (nếu có) và có thể tải lên các hình ảnh đính kèm (nếu có).
Bước 4: Sau khi điều chỉnh thông tin, bạn nhấn “Cập Nhật” để lưu và cập nhật thông tin mới của cửa hàng.