Home / Câu hỏi thường gặp / Đăng xuất ứng dụng

Đăng xuất ứng dụng

Để đăng xuất ra khỏi ứng dụng, từ trang chủ tài khoản, bạn chọn “Đăng Xuất”, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo sau:

Hình Ảnh 79: Đăng Xuất Ứng Dụng
Hình Ảnh 79: Đăng Xuất Ứng Dụng

1: Chọn “Đóng” để hủy thao tác.
2: Chọn “Đồng Ý” để đăng xuất ra khỏi ứng dụng.