Home / Câu hỏi thường gặp / Đánh giá nhà cung cấp

Đánh giá nhà cung cấp

Bước 1: Từ màn hình Xem Đánh Giá Nhà Cung Cấp, bạn chọn vào “Đánh Giá” để tiến hành đánh giá dịch vụ của nhà cung cấp.

Hình Ảnh 21: Đánh Giá Nhà Cung Cấp – Bước 1
Hình Ảnh 21: Đánh Giá Nhà Cung Cấp – Bước 1

Bước 2: Thực hiện đánh giá nhà cung cấp.

Hình Ảnh 22: Đánh Giá Nhà Cung Cấp – Bước 2
Hình Ảnh 22: Đánh Giá Nhà Cung Cấp – Bước 2

2.1: Chấm sao cho nhà cung cấp, tối thiểu 1 sao, tối đa 5 sao.
2.2: Nhập nội dung đánh giá.
2.3: Tải hình ảnh đánh giá kèm theo (nếu có).
2.4: Nhấn “Gửi” để lưu và cập nhật thông tin đánh giá.