Home / Câu hỏi thường gặp / Chức năng đăng nhập

Chức năng đăng nhập

Sau khi đã có tài khoản, bạn tiến hành đăng nhập vào ứng dụng nRetail theo các bước sau:
Từ giao diện đăng nhập của ứng dụng, bạn nhập số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký.

Hình Ảnh 4: Chức Năng Đăng Nhập
Hình Ảnh 4: Chức Năng Đăng Nhập

1: Nhập số điện thoại.
2: Nhập mật khẩu. Tại bước này, bạn có thể nhấn vào biểu tượng hình con mắt để kiếm tra tính đúng đắn của mật khẩu.

3: Nhấn nút “Đăng Nhập”