Home / Câu hỏi thường gặp / Thống kê đơn hàng đã đặt

Thống kê đơn hàng đã đặt

Bước 1: Từ trang chủ cửa hàng, bạn chọn biểu tượng “Đơn Hàng Đã Đặt” hoặc “Giá Trị ĐH Đã Đặt” để xem danh sách và tổng giá trị các đơn hàng cửa hàng đã đặt lên nhà cung cấp và đang đợi xét duyệt.

Hình Ảnh 45: Thống Kê Đơn Hàng Đã Đặt – Bước 1
Hình Ảnh 45: Thống Kê Đơn Hàng Đã Đặt – Bước 1

1.1: Ứng dụng hỗ trợ khoảng thời gian để lọc thông tin đơn hàng. Bạn có thể chọn xem thống kê trong 7 ngày gần nhất hoặc 30 ngày gần nhất.

1.2: Bạn chọn biểu tượng “Đơn Hàng Đã Đặt” hoặc “Giá Trị ĐH Đã Đặt” để xem danh sách và tổng giá trị các đơn hàng cửa hàng đã đặt lên nhà cung cấp và đang đợi xét duyệt.
Bước 2: Ứng dụng hiển thị danh sách các đơn đặt hàng, gồm các thông tin: Tên nhà cung cấp, mã đơn hàng, ngày đặt hàng, tổng sản phẩm trên đơn hàng, tổng giá trị đơn hàng.

Hình Ảnh 46: Thống Kê Đơn Hàng Đã Đặt – Bước 2
Hình Ảnh 46: Thống Kê Đơn Hàng Đã Đặt – Bước 2