Home / Câu hỏi thường gặp / Xem và chỉnh sửa giỏ hàng

Xem và chỉnh sửa giỏ hàng

Bước 1: Từ trang chủ ứng dụng, chọn biểu tượng :

Hình Ảnh 54: Xem Và Chỉnh Sửa Giỏ Hàng – Bước 1
Hình Ảnh 54: Xem Và Chỉnh Sửa Giỏ Hàng – Bước 1

Bước 2: Xem và chỉnh sửa sản phẩm trong giỏ hàng:

Hình Ảnh 55: Xem Và Chỉnh Sửa Giỏ Hàng – Bước 2
Hình Ảnh 55: Xem Và Chỉnh Sửa Giỏ Hàng – Bước 2

2.1: Thông tin tên nhà cung cấp mà bạn đặt hàng.
2.2: Số lượng sản phẩm đặt hàng, bạn có thể nhập lại hoặc nhấn để tăng số lượng, nhấn để giảm số lượng.
2.3: Tổng thành tiền của sản phẩm.
2.4: Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
2.5: Chọn nhanh tất cả sản phẩm có trong giỏ hàng.