Home / Câu hỏi thường gặp / Thêm địa chỉ giao hàng

Thêm địa chỉ giao hàng

Bước 1: Từ danh sách các địa chỉ giao hàng, bạn nhấn vào biểu tượng để thêm địa chỉ mới.

Hình Ảnh 43: Thêm Địa Chỉ Giao Hàng – Bước 1
Hình Ảnh 43: Thêm Địa Chỉ Giao Hàng – Bước 1

Bước 2: Nhập thông tin địa chỉ giao hàng mới.

Hình Ảnh 44: Thêm Địa Chỉ Giao Hàng – Bước 2
Hình Ảnh 44: Thêm Địa Chỉ Giao Hàng – Bước 2

2.1: Nhập thông tin địa chỉ giao hàng mới: Tên cửa hàng, địa chỉ giao hàng, số điện thoại.
2.2: Nếu muốn dùng địa chỉ đang tạo là địa chỉ giao hàng mặc định thì bạn chọn vào mục này.
2.3: Sau khi nhập đủ thông tin, nhấn “Lưu” để lưu địa chỉ.