Home / Câu hỏi thường gặp / Góp ý đóng góp ứng dụng

Góp ý đóng góp ứng dụng

Từ trang chủ của thông tin tài khoản, bạn có thể gửi đánh giá của bạn về chất lượng ứng dụng nRetail theo các thao tác dưới đây:
Bước 1: Chọn “Góp Ý Ứng Dụng”:

Hình Ảnh 71: Góp Ý – Đánh Giá Ứng Dụng – Bước 1
Hình Ảnh 71: Góp Ý – Đánh Giá Ứng Dụng – Bước 1

Bước 2: Đánh giá ứng dụng:

Hình Ảnh 72Góp Ý – Đánh Giá Ứng Dụng – Bước 2
Hình Ảnh 72 Góp Ý – Đánh Giá Ứng Dụng – Bước 2

2.1: Chấm sao cho ứng dụng, tối thiểu 1 sao, tối đa 5 sao.
2.2: Nhập nội dung đánh giá.
2.3: Tải hình ảnh đánh giá kèm theo (nếu có).
2.4: Tải tệp tin/video,mp3, … (nếu có).
2.5: Nhấn “Gửi” để lưu và cập nhật thông tin đánh giá.