Home / Câu hỏi thường gặp / Kết nối nhà cung cấp

Kết nối nhà cung cấp

Bước 1: Để xem danh sách và kết nối với nhà cung cấp, từ trang chủ cửa hàng, bạn chọn biểu tượng “Kết Nối NCC”.

Hình Ảnh 38: Kết Nối Nhà Cung Cấp – Bước 1
Hình Ảnh 38: Kết Nối Nhà Cung Cấp – Bước 1

Bước 2: Ứng dụng hiển thị danh sách các nhà cung cấp phù hợp với cửa hàng,

Hình Ảnh 39: Kết Nối Nhà Cung Cấp – Bước 2
Hình Ảnh 39: Kết Nối Nhà Cung Cấp – Bước 2

1: Trạng thái kết nối của cửa hàng với nhà cung cấp, gồm:

  • Kết Nối Mới: Danh sách nhà cung cấp cửa hàng chưa kết nối, được nRetail gợi ý dựa trên ngành hàng của cửa hàng.
  • Chờ Xác Nhận: Danh sách nhà cung cấp cửa hàng đã gửi yêu cầu kết nối nhưng chưa được chấp nhận.
  • Đã Xác Nhận: Danh sách nhà cung cấp cửa hàng đã gửi yêu cầu kết nối và đã được chấp nhận.

2: Danh sách nhà cung cấp ứng với từng trạng thái kết nối.
3: Để kết nối nhà cung cấp, bạn nhấn vào “Kết Nối” và đợi nhà cung cấp xét duyệt yêu cầu.