Home / Câu hỏi thường gặp / Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Có 2 cách để thêm sản phẩm vào giỏ hàng:
• Cách 1: Từ danh mục các sản phẩm của nhà cung cấp, bạn nhập số lượng sản phẩm, sau đó nhấn biểu tượng để thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

Hình Ảnh 51: Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng – Cách 1
Hình Ảnh 51: Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng – Cách 1

• Cách 2: Từ trang xem chi tiết thông tin sản phẩm, bạn nhấn để thêm sản phẩm vào giỏ hàng:

Hình Ảnh 52: Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng – Cách 2
Hình Ảnh 52: Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng – Cách 2

• Tiếp theo, chọn đơn vị sản phẩm mà bạn muốn mua:

Hình Ảnh 53: Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng – Chọn Đơn Vị
Hình Ảnh 53: Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng – Chọn Đơn Vị

1: Chọn đơn vị sản phẩm.
2: Nhập số lượng sản phẩm.
3: Nhấn để thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo
Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo

Bạn có thể chọn để xem các sản phẩm đã thêm. Chức năng sẽ được mô tả ở mục 2.9.2: Xem Giỏ Hàng.