Home / Câu hỏi thường gặp / Xác nhận đơn hàng

Xác nhận đơn hàng

Sau khi kiểm tra giỏ hàng, bạn chọn để tiến hành xác nhận các sản phẩm trên đơn hàng.
Bước 1: Chọn “Tiếp Tục”:

Hình Ảnh 56: Xác Nhận Đơn Hàng – Bước 1
Hình Ảnh 56: Xác Nhận Đơn Hàng – Bước 1

Bước 2: Kiểm tra thông tin giao hàng:

Hình Ảnh 57: Xác Nhận Đơn Hàng – Bước 2
Hình Ảnh 57: Xác Nhận Đơn Hàng – Bước 2

2.1: Thông tin sản phẩm trên đơn hàng.
2.2: Địa chỉ nhận hàng của bạn, bạn có thể thay đổi địa chỉ bằng cách nhấn vào vùng “Địa Chỉ Nhận Hàng”. Tại đây, bạn chọn lại địa chỉ nhận hàng mong muốn.

Hình Ảnh 58: Thay Đổi Địa Chỉ Nhận Hàng
Hình Ảnh 58: Thay Đổi Địa Chỉ Nhận Hàng