Home / Câu hỏi thường gặp / Đánh giá đơn hàng

Đánh giá đơn hàng

Sau khi đã nhận được hàng, từ thông tin chi tiết đơn hàng, bạn có thể đánh giá đơn hàng theo các thao tác dưới đây:
Bước 1: Chọn “Đánh Giá”:

Hình Ảnh 41: Xem Và Chỉnh Sửa Địa Chỉ Giao Hàng – Bước 2
Hình Ảnh 49: Đánh Giá Đơn Hàng – Bước 1

Bước 2: Thực hiện đánh giá đơn hàng (thời gian giao nhận, chất lượng sản phẩm, …):

Hình Ảnh 41: Xem Và Chỉnh Sửa Địa Chỉ Giao Hàng – Bước 2
Hình Ảnh 50: Đánh Giá Đơn Hàng – Bước 2

2.1: Chấm sao cho đơn hàng, tối thiểu 1 sao, tối đa 5 sao.
2.2: Nhập nội dung đánh giá.
2.3: Tải hình ảnh đánh giá kèm theo (nếu có).
2.4: Nhấn “Gửi” để lưu và cập nhật thông tin đánh giá.