Thông báo

Để xem các thông báo từ nhà cung cấp, từ ứng dụng nRetail, bạn thao tác như sau:
Bước 1: Từ trang chủ ứng dụng, bạn chọn biểu tượng :

Hình Ảnh 62: Xem Thông Báo – Bước 1
Hình Ảnh 62: Xem Thông Báo – Bước 1

Bước 2: Xem danh sách các thông báo:

Hình Ảnh 63: Xem Thông Báo – Bước 2
Hình Ảnh 63: Xem Thông Báo – Bước 2

2.1: Các loại thông báo trên nRetail:

  • Tất cả thông báo trên ứng dụng.
  •   Thông báo trạng thái đơn hàng. Ví dụ: “Đơn hàng 656 đang trên đường vận chuyển”.
  • Thông báo về chương trình khuyến mãi.
  •   Thông báo từ ứng dụng nRetail.

2.2: Nội dung thông báo.
2.3: Bạn chọn biểu tượng  để đọc nhanh tất cả thông báo.
2.4: Bạn chọn biểu tượng để trở về đầu trang thông báo.
Bước 3: Để xem chi tiết thông báo, bạn chọn vào từng thông báo cụ thể, ứng dụng hiển thị thông tin chi tiết của từng thông báo.

Hình Ảnh 64: Xem Thông Báo – Bước 3
Hình Ảnh 64: Xem Thông Báo – Bước 3

3.1: Tên nhà cung cấp gửi thông báo.
3.2: Tiêu đề thông báo.
3.3: Nội dung chi tiết thông báo.
3.4: Hình ảnh/tập tin/video đính kèm cho thông báo (nếu có).