Home / Câu hỏi thường gặp / Danh sách đơn hàng đang giao

Danh sách đơn hàng đang giao

Bước 1: Để xem danh sách các đơn hàng đang giao, từ trang chủ cửa hàng, bạn chọn biểu tượng “Nhận Hàng”,

Hình Ảnh 36: Danh Sách Đơn Hàng Đang Giao – Bước 1
Hình Ảnh 36: Danh Sách Đơn Hàng Đang Giao – Bước 1

Bước 2: Ứng dụng sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng đang được giao đến bạn. Khi nhận được hàng từ nhà cung cấp, bạn phải nhấn “Đã Nhận Hàng” để xác nhận hoàn tất đơn hàng.

Hình Ảnh 37: Danh Sách Đơn Hàng Đang Giao – Bước 2
Hình Ảnh 37: Danh Sách Đơn Hàng Đang Giao – Bước 2