Home / Câu hỏi thường gặp (page 3)

Câu hỏi thường gặp

Chỉnh sửa thông tin cửa hàng

Từ bước 3 ở mục 2.5.1, bạn có thể cập nhật lại ảnh đại diện cho cửa hàng và điều chỉnh thông tin cửa hàng. Bước 1: Bạn nhấn vào ảnh đại diện cửa hàng, ứng dụng sẽ liên kết đến thư mục hình ảnh trên thiết bị của bạn …

Xem thông tin cửa hàng

Bước 1: Từ trang chủ ứng dụng, bạn chọn “Cửa Hàng” để xem thông tin chi tiết cửa hàng. Bước 2: Xem một số thông tin cửa hàng, gồm: Ảnh đại diện cửa hàng, Tên cửa hàng, tổng đơn hàng đã đặt lên nhà cung cấp, tổng đơn hàng đã …

Thông báo

Để xem các thông báo từ nhà cung cấp, từ ứng dụng nRetail, bạn thao tác như sau: Bước 1: Từ trang chủ ứng dụng, bạn chọn biểu tượng : Bước 2: Xem danh sách các thông báo: 2.1: Các loại thông báo trên nRetail: Tất cả thông báo trên …

Đánh giá nhà cung cấp

Bước 1: Từ màn hình Xem Đánh Giá Nhà Cung Cấp, bạn chọn vào “Đánh Giá” để tiến hành đánh giá dịch vụ của nhà cung cấp. Bước 2: Thực hiện đánh giá nhà cung cấp. 2.1: Chấm sao cho nhà cung cấp, tối thiểu 1 sao, tối đa 5 …

Thông tin nhà cung cấp

Bước 1: Từ trang chủ ứng dụng, bạn chọn vào logo của nhà cung cấp muốn xem. Bước 2: Thông tin nhà cung cấp, gồm: Ảnh đại diện, tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin website, điểm đánh giá về dịch vụ của nhà cung cấp (do các cửa …

Danh mục sản phẩm nhà cung cấp

Bước 1: Từ trang chủ ứng dụng, bạn chọn “Danh Mục” để xem danh sách các sản phẩm theo nhà cung cấp cửa hàng đã kết nối. Bước 2: Danh sách các phân cấp sản phẩm của các nhà cung cấp cửa hàng đã đăng ký. 2.1: Danh sách nhà …

Tìm kiếm sản phẩm

Từ trang chủ ứng dụng, bạn có thể tìm kiếm tên sản phẩm theo các thao tác sau: Bước 1: Chọn “Tìm Kiếm: Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm: 2.1: Nhập tên sản phẩm cần tìm kiếm. 2.2: Các từ khóa nhiều người hay tìm kiếm. 2.3: Lịch sử …

Trang chủ ứng dụng

Khi đăng nhập vào ứng dụng, bạn sẽ được gợi ý các nhà cung cấp phù hợp với cửa hàng. Bạn có thể kết nối nhanh với nhà cung cấp ngay tại bước này. Bạn nhấn vào nút “Kết Nối” và đợi nhà cung cấp xét duyệt. Tại trang chủ …

Lấy lại mật khẩu

Trường hợp quên mật khẩu đăng nhập ứng dụng, bạn nhấn nút “Quên Mật Khẩu” và tiến hành đặt lại mật khẩu tài khoản theo các bước sau: Bước 1: Từ giao diện đăng nhập của ứng dụng, nhấn nút “Quên Mật Khẩu”. Bước 2: Tiếp theo, nhập số điện …

Chức năng đăng nhập

Sau khi đã có tài khoản, bạn tiến hành đăng nhập vào ứng dụng nRetail theo các bước sau: Từ giao diện đăng nhập của ứng dụng, bạn nhập số điện thoại và mật khẩu đã đăng ký. 1: Nhập số điện thoại. 2: Nhập mật khẩu. Tại bước này, …